Skip to main content
Publication date
2017 11
Authors
Nordenskjold, AC Bujila, R Aspelin, P Flodmark, O Kaijser, M
Author KI Usernames
Aspelin, P|petasp Kaijser, M|magkai Nordenskjold, AC|arvnor Nordenskjöld, AC|arvnor
Pubmed ID
28809584
Journal
Radiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Datortomografi Förskolebarn Hjärnhinnetumörer Huvud Kvinnlig Manlig Medelålders personer Meningiom Människa Nyfödda Proportional hazard-modeller Spädbarn Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Head Meningeal Neoplasms Meningioma Proportional Hazards Models Tomography, X-Ray Computed
First date
2017-11-05T10:59:19.043Z