Publication date
2016 Nov 01
Authors
Brander, G Rydell, M Kuja-Halkola, R Fernandez de la Cruz, L Lichtenstein, P Serlachius, E Ruck, C Almqvist, C D'Onofrio, BM Larsson, H Mataix-Cols, D
Author KI Usernames
Almqvist, C|catalm Brander, G|gusbra D'Onofrio, BM|bridon Fernandez de la Cruz, L|lorfer Fernández de la Cruz, L|lorfer Kuja-Halkola, R|ralkuj Larsson, H|henlar Lichtenstein, P|paulic Mataix-Cols, D|davmat Ruck, C|chrruc Rück, C|chrruc Rydell, M|minryd Serlachius, E|evaser
Pubmed ID
27706475
Journal
JAMA psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Apgarpoäng Fall-kontrollstudier Fosterålder Födelsevikt Genetisk epigenes Gen-miljöinteraktion Graviditet Kejsarsnitt Kohortstudier Kvinnlig Manlig Människa Nyfött barn Perinatal omvårdnad Prenatal exponering, sena effekter Retrospektiva studier Riskfaktorer Sjukdomar hos för tidigt födda Spädbarn med låg födelsevikt Sverige Syskon Sätesbjudning Tobaksröksförorening Tvångssyndrom Unga vuxna Ungdomar Vuxna
Mesh EN
Apgar Score Birth Weight Breech Presentation Case-Control Studies Cesarean Section Cohort Studies Epigenesis, Genetic Gene-Environment Interaction Gestational Age Infant, Low Birth Weight Infant, Premature, Diseases Obsessive-Compulsive Disorder Perinatal Care Prenatal Exposure Delayed Effects Retrospective Studies Risk Factors Siblings Sweden Tobacco Smoke Pollution
First date
2016-12-04T10:29:15.177Z