Skip to main content
Publication date
2016 Jan
Authors
Borroto-Escuela, DO Tarakanov, AO Fuxe, K
Author KI Usernames
Borroto-Escuela, DO|dasbor Fuxe, K|kjefux
Pubmed ID
26687454
Journal
Trends in neurosciences
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
5-HT1A-serotoninreceptor Djur Egentlig depression Människa Neurovetenskaper Receptor, fibroblasttillväxtfaktor typ 1
Mesh EN
Depressive Disorder, Major Neurosciences Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 1 Receptor, Serotonin, 5-HT1A
First date
2016-02-14T10:51:10.679Z