Skip to main content
Publication date
2016 Mar 08
Authors
Soh, BS Ng, SY Wu, H Buac, K Park, JHC Lian, XJ Xu, JJ Foo, KS Felldin, U He, XB Nichane, M Yang, H Bu, L Li, RA Lim, B Chien, KR
Author KI Usernames
Chien, KR|kenchi Felldin, U|ulribr Xu, J|jiexu
Pubmed ID
26952167
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Celldifferentiering Cellproliferation Djur Endotelin-1 Hjärt-kärlsystemet Hjärtmuskelceller Humana embryonala stamceller Manlig Människa Möss Möss, inavlade NOD Transkriptionsfaktorer
Mesh EN
Cardiovascular System Cell Differentiation Cell Proliferation Endothelin-1 Human Embryonic Stem Cells LIM-Homeodomain Proteins Mice, Inbred NOD Myocytes, Cardiac Transcription Factors
First date
2016-03-27T10:39:56.851Z