Skip to main content
Publication date
2018 01
Authors
Hafstrom, M Kallen, K Serenius, F Marsal, K Rehn, E Drake, H Aden, U Farooqi, A Thorngren-Jerneck, K Stromberg, B
Author KI Usernames
Aden, U|ulrade Ådén, U|ulrade
Pubmed ID
29222398
Journal
Pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Bedömning av funktionsförmågan Cerebral pares Extremt för tidigt födda Fosterålder Förskolebarn Graviditet Komorbiditet Kvinnlig Manlig Människa Nyfödda Prevalens Register Retrospektiva studier Riskbedömning Sjukdomar hos för tidigt födda Spädbarn Sverige Tidsfaktorer Uppföljningsstudier Utvecklingsstörningar
Mesh EN
Cerebral Palsy Comorbidity Developmental Disabilities Disability Evaluation Follow-Up Studies Gestational Age Infant, Extremely Premature Infant, Premature, Diseases Prevalence Registries Retrospective Studies Risk Assessment Sweden Time Factors
First date
2018-01-14T10:59:56.478Z