Skip to main content
Publication date
2018 03
Authors
Andersson, EI Puutzer, S Yadav, B Dufva, O Khan, S He, L Sellner, L Schrader, A Crispatzu, G Oles, M Zhang, H Adnan-Awad, S Lagstroom, S Bellanger, D Mpindi, JP Eldfors, S Pemovska, T Pietarinen, P Lauhio, A Tomska, K Cuesta-Mateos, C Faber, E Koschmieder, S Brummendorf, TH Kytola, S Savolainen, ER Siitonen, T Ellonen, P Kallioniemi, O Wennerberg, K Ding, W Stern, MH Huber, W Anders, S Tang, J Aittokallio, T Zenz, T Herling, M Mustjoki, S
Author KI Usernames
Kallioniemi, O|ollkal
Pubmed ID
28804127
Journal
Leukemia
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Cellcykel Cellgifter Fenotyp Genuttryck Genuttrycksmönster Högkapacitetsscreening Januskinaser Kromosomavvikelser Kvinnlig Manlig Medelålders personer Mutation Människa Oxazoler Proteinkinashämmare Resistens mot antineoplastiska läkemedel Riktad molekylär behandling Screening av antitumörmedel STAT-transkriptionsfaktorer T-cellsleukemi, prolymfocytär Tiazoler Tumörcellinje Tumörmarkörer Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Antineoplastic Agents Biomarkers, Tumor Cell Cycle Cell Line, Tumor Chromosome Aberrations Drug Resistance, Neoplasm Drug Screening Assays, Antitumor Gene Expression Gene Expression Profiling High-Throughput Screening Assays Janus Kinases Leukemia, Prolymphocytic, T-Cell Molecular Targeted Therapy Mutation Oxazoles Phenotype Protein Kinase Inhibitors STAT Transcription Factors Thiazoles
First date
2018-03-26T01:04:24.167Z