Skip to main content
Publication date
2017 Mar 14
Authors
Imtiaz, B Tuppurainen, M Rikkonen, T Kivipelto, M Soininen, H Kroger, H Tolppanen, AM
Author KI Usernames
Kivipelto, M|miikiv
Pubmed ID
28202700
Journal
Neurology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Alzheimers sjukdom Chi-tvåfördelning Finland Kartläggning och enkäter Kohortstudier Kvinnlig Medelålders personer Människa Postmenopaus Register Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård) Träning Äldre Östrogener Östrogenersättningsbehandling
Mesh EN
Alzheimer Disease Chi-Square Distribution Cohort Studies Estrogen Replacement Therapy Estrogens Exercise Finland Outcome Assessment (Health Care) Postmenopause Registries Surveys and Questionnaires
First date
2017-04-09T11:23:14.375Z