Skip to main content
Publication date
2017 May
Authors
Rider, LG Aggarwal, R Pistorio, A Bayat, N Erman, B Feldman, BM Huber, AM Cimaz, R Cuttica, RJ de Oliveira, SK Lindsley, CB Pilkington, CA Punaro, M Ravelli, A Reed, AM Rouster-Stevens, K van Royen-Kerkhof, A Dressler, F Magalhaes, CS Constantin, T Davidson, JE Magnusson, B Russo, R Villa, L Rinaldi, M Rockette, H Lachenbruch, PA Miller, FW Vencovsky, J Ruperto, N
Group authors
Paediat Rheumatology Int Trials O Int Myositis Assessment Clinical S
Pubmed ID
28385804
Journal
Annals of the rheumatic diseases
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Barn Dermatomyosit Förskolebarn Konsensus Människa Randomiserade kliniska prövningar som ämne Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård) Sensitivitet och specificitet Sjukdomsgradsmått Ungdomar Vuxna
Mesh EN
Consensus Dermatomyositis Outcome Assessment (Health Care) Randomized Controlled Trials as Topic Sensitivity and Specificity Severity of Illness Index
First date
2017-04-16T10:21:14.78Z