Skip to main content
Publication date
2018 08 23
Authors
Olin, A Henckel, E Chen, Y Lakshmikanth, T Pou, C Mikes, J Gustafsson, A Bernhardsson, AK Zhang, C Bohlin, K Brodin, P
Author KI Usernames
Bohlin, K|kajboh Brodin, P|pebrod Gustafsson, A|annagu1 Henckel, E|ewahen Lakshmikanth, T|laktad Pou, C|chrpou
Pubmed ID
30142345
Journal
Cell
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Cellhärkomst Dysbios Fenotyp Fosterblod För tidig födelse För tidigt födda Föräldrar Immunanalys Immunsystemet Inflammation Kvinnlig Leukocyter, mononukleära Longitudinella studier Manlig Människa Nyfödda Tarmflora Transkripton
Mesh EN
Cell Lineage Dysbiosis Fetal Blood Gastrointestinal Microbiome Immune System Immunoassay Infant, Premature Inflammation Leukocytes, Mononuclear Longitudinal Studies Parents Phenotype Premature Birth Transcriptome
First date
2018-09-10T03:37:00.901Z