Skip to main content
Publication date
2017 03 30
Authors
Scheller, NM Pasternak, B Molgaard-Nielsen, D Svanstrom, H Hviid, A
Author KI Usernames
Pasternak, B|bjopas
Pubmed ID
28355499
Journal
The New England journal of medicine
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Danmark Dödfödsel För tidig födelse Graviditet Graviditetsutfall Kohortstudier Kvinnlig Medfödda missbildningar Missfall Människa Spädbarn med låg födelsevikt Unga vuxna Vaccination Vuxna
Mesh EN
Abortion, Spontaneous Cohort Studies Congenital Abnormalities Denmark Human Papillomavirus Recombinant Vaccine Quadrivalent, Types 6, 11, 16, 18 Infant, Low Birth Weight Pregnancy Outcome Premature Birth Stillbirth Vaccination
First date
2017-04-09T11:23:37.722Z