Skip to main content
Publication date
2017 Jun 15
Authors
Raj, I Al Hosseini, HS Dioguardi, E Nishimura, K Han, L Villa, A de Sanctis, D Jovine, L
Author KI Usernames
Jovine, L|lucjov Villa, A|alevil
Pubmed ID
28622512
Journal
Cell
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Aminosyrasekvens Artsspecificitet Befruktning Biologisk evolution Djur Manlig Molekylära modeller Mukoproteiner Människa Ryggradsdjur Ryggradslösa djur Röntgendiffraktion Sekvensinpassning Spermier Äggcell Äggproteiner
Mesh EN
Amino Acid Sequence Biological Evolution Egg Proteins Fertilization Invertebrates Models, Molecular Mucoproteins Ovum Sequence Alignment Species Specificity Spermatozoa Vertebrates X-Ray Diffraction Zona Pellucida Glycoproteins
First date
2017-07-02T10:18:06.999Z