Skip to main content
Publication date
2017 08
Authors
Smith, CIE
Author KI Usernames
Smith, CIE|edvsmi
Pubmed ID
27865897
Journal
Seminars in cancer biology
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Cellgifter Celltransformation, neoplastisk Djur DNA-reparation Genetisk hälsa Klonal evolution Mutation Människa Proteinkinashämmare Resistens mot antineoplastiska läkemedel Tumörer Tumörmarkörer Tumörmikromiljö
Mesh EN
Antineoplastic Agents Biomarkers, Tumor Cell Transformation, Neoplastic Clonal Evolution DNA Repair Drug Resistance, Neoplasm Genetic Fitness Mutation Neoplasms Protein Kinase Inhibitors Tumor Microenvironment
First date
2017-09-17T11:15:31.145Z