Skip to main content
Publication date
2017 Jul 07
Authors
Pelechano, V Alepuz, P
Author KI Usernames
Pelechano, V|vicpel
Pubmed ID
28549188
Journal
Nucleic acids research
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Aminosyramönster Bindningsplatser GTP-fosfohydrolaser Hydrofobiska och hydrofiliska interaktioner Människa Peptidinitieringsfaktorer Peptidkedjeförlängning, translational Prolin Proteinbindning Reglering av genuttryck, svampar Ribosomer RNA-bindande proteiner Svampgenom Öljäst
Mesh EN
Amino Acid Motifs Binding Sites Gene Expression Regulation, Fungal Genome, Fungal GTP Phosphohydrolases Hydrophobic and Hydrophilic Interactions Peptide Chain Elongation, Translational Peptide Initiation Factors Proline Protein Binding Ribosomes RNA-Binding Proteins Saccharomyces cerevisiae
First date
2018-12-04T22:17:26.032Z