Skip to main content
Publication date
2017 02
Authors
Ludvigsson, JF Lebwohl, B Ekbom, A Kiran, RP Green, PHR Hoijer, J Stephansson, O
Author KI Usernames
Ekbom, A|andekb Hoijer, J|jonhoi Höijer, J|jonhoi Ludvigsson, JF|joludv Stephansson, O|oloste
Pubmed ID
27773807
Journal
Gastroenterology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Apgarpoäng Dödfödsel Endoskopi, matsmältningssystem För tidig födelse Graviditet Graviditetsutfall Kejsarsnitt Kohortstudier Kvinnlig Manlig Medfödda missbildningar Människa Nyfödda Perinatal död Poissonregression Register Regressionsanalys Spädbarn med låg födelsevikt Spädbarn, små för tiden Sverige Unga vuxna Vuxna Värkarbete, framkallat
Mesh EN
Apgar Score Cesarean Section Cohort Studies Congenital Abnormalities Endoscopy, Digestive System Infant, Low Birth Weight Infant, Small for Gestational Age Labor, Induced Perinatal Death Poisson Distribution Pregnancy Outcome Premature Birth Registries Regression Analysis Stillbirth Sweden
First date
2017-03-26T10:31:27.612Z