Skip to main content
Publication date
2017 09 12
Authors
Skene, NG Roy, M Grant, SGN
Author KI Usernames
Skene, NG|natske
Pubmed ID
28893375
Journal
eLife
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Djur Förskolebarn Genomik Genuttrycksmönster Hjärna Kvinnlig Könskarakteristika Manlig Medelålders personer Mutation Människa Möss Möss, inavlade C57BL Nervceller Nervvävnadsproteiner Neuroglia Prefrontal hjärnbark Reglering av genuttryck Schizofreni Spädbarn Synapser Transkripton Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre
Mesh EN
Brain Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation Genomics Mice, Inbred C57BL Mutation Nerve Tissue Proteins Neuroglia Neurons Prefrontal Cortex Schizophrenia Sex Characteristics Synapses Transcriptome
First date
2018-12-04T22:17:26.032Z