Skip to main content

Utbildning vid institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom medicin/biomedicin samt forskarutbildning inom neurovetenskap och nanovetenskap.

Anatomi

Institutionen ansvarar för undervisning inom anatomi för flera olika studieprogram, främst för läkar-, tandläkar- och fysioterapiprogrammet. I de flesta kurserna är anatomiundervisningen integrerad med andra ämnesområden med fokus på hela i organsystem. Undervisningen i anatomi innehåller föreläsningar, olika former av praktiska övningar samt dissektioner.

Histologi

Undervisning inom histologi, även kallad mikroskopisk anatomi, utförs på läkar- och tandläkarprogrammen. Undervisningen i histologi innehåller föreläsningar och studier på grupp- och individnivå med användning av ljusmikroskop och preparat från olika organ och vävnader.

Neurovetenskap

Grundläggande kurser inom neurovetenskap, från jonkanaler till kognition, ges på läkar-, biomedicin, tandläkar- samt psykologprogrammet. Dessutom ges en kurs i neurovetenskap för studenter vid KTH som specialiserar sig inom bioteknologi. En elektiv kurs för studenter vid Mastersprogrammet i biomedicin ges också.

Forskningsintroduktion

Kurser i Forskningsintroduktion (FOLÄK 1 och 2) ges parallellt med det ordinarie läkarprogrammet under fem terminer. Kurserna innefattar sommarprojekt.

Forskarutbildning

Ett brett utbud av forskningsämnen kan erbjudas till de studenter som är intresserade av att genomgå forskarutbildning. Antagning till forskarutbildning följer de generella regler för behörighet som gäller vid Karolinska Institutet och hanteras av institutionens forskarutbildningsnämnd. Forskarutbildningen innefattar forskningsarbete under handledning inom någon av institutionens forskargrupper samt relevanta kurser på forskarnivå.

Forskarutbildning vid institutionen för neurovetenskap (på engelska)

Kontakt

Kontaktuppgifter till utbildningsansvariga vid institutionen för neurovetenskap