Nyhetsarkiv för institutionen för neurovetenskap

This page in English

Hjärnans nätverk som förser prefrontalkortex med information kartlagda

19 mar 2019

Forskare på Karolinska Institutet har kartlagt vilka delar av hjärnan som skickar information till mediala prefrontalkortex (mPFC) hos möss. I studien, som publiceras i tidskriften Nature Neuroscience, har den exakta 3D-positionen av närmare 170 000 nervceller som projicerar till mPFC identifieras...
Neurovetenskap

Kaj Fried får Svenska Tandläkare-Sällskapets "International Prize"

07 dec 2018

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Svensk Tandläkare-Sällskapets "International Prize" tilldelas svensk eller utländsk tandläkare som gjort en banbrytande insats inom odontologisk forskning eller andra områden av betydelse för...
Odontologi

Avtal med Biogen ska underlätta forskning om neurologiska sjukdomar

03 dec 2018

Ett nytt övergripande avtal mellan KI och Biogen ska underlätta framtida samarbetsprojekt och studier om olika neurologiska sjukdomar. Avtalet, som är resultatet av en lång process, syftar också till att få en bättre översyn och effektivitet i samarbetet. KI har sedan länge samarbetat med Biogen...
InnovationNäringslivSamverkan

Andrea Carmine Belin och Caroline Ran medförfattare i internationell storstudie

28 jun 2018

Docent Andrea Carmine Belin och Postdoc Caroline Ran från institutionen för neurovetenskap är medförfattare till den stora internationella studien "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain". Studien som publicerades i tidskriften Science den 21 juni, visar att flertalet...

Lars Olson belönas med H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band

12 jun 2018

Lars Olson, Professor vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, belönas med H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående forskningsinsatser inom neurobiologi. Medaljen delas ut vid en ceremoni på Drottningholms Slott den 12 juni 2018.

Nya resultat kring vesikelforskning

07 dec 2016

2013 års Nobelpris i fysiologi eller medicin delades mellan James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof för deras upptäckter av ett rörande maskineri som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler. Forskarna upptäckte att vesiklarna levererar sin last på rätt...
Neurovetenskap