Nätverk inom neurovetenskap

This page in English

Institutionens medlemmar deltar i ett brett spektrum av vetenskapliga nätverk och konsortier inom många viktiga områden inom neurovetenskap. Exempelvis har Professor Sten Grillner haft delat ledarskap över EU:s flaggskepp Human Brain Project som syftar till att genomföra storskalig neurovetenskaplig forskning inklusive simulering för att bättre förstå den mänskliga hjärnan. Detta projekt som koordineras av Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz, involverar ett 80-tal internationella forskare.

Mer information om Human Brain Project (på engelska)

Swedish Brain Power och Stockholm Brain Institute är två strategiska nätverk där flera av institutionens forskare är aktiva.

Swedish Brain Power

Inom detta nätverk, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, arbetar flera ledande forskare för att förbättra situationen för patienter med neurodegenerativa sjukdomar.

Mer information om Swedish Brain Power

Neurovetenskap