Annan

Hearing av kandidater till tjänsten som ny Prefekt vid Institutionen för neurovetenskap

This page in English
2017-09-2009:00 till 10:30 Samuelssonsalen , Tomtebodavägen 6, Karolinska InstitutetCampus Solna

En ny prefekt vid Institutionen för neurovetenskap skall utses i höst.

Ordföranden för rekryteringskommittén av ny prefekt - Maria Eriksdotter, prefekt för Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle - välkomnar härmed samtliga medarberare på Institutionen för neurovetenskap till:

Hearing den 20 september, kl. 9:00-10:30 i Samuelssonsalen

där kandidaterna, Professor Gilberto Fisone och Professor Mats Ulfendahl, presenterar sig och sina visioner för institutionen. Det kommer att finnas utrymme för frågor och svar.

Vår nye rektor Ole Petter Ottersen kommer att närvara.

Mer information om kandidaterna kommer att publiceras på Institutionens intranät senare i augusti.

Varmt välkomna!

Contact person: Åsa Garmager