Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Yang Xuan

This page in English
2017-06-1913:30 Seminarierum Luna, Institutionen för neurovetenskap, Retzius väg 8Campus Solna

Titel: In vivo dissection of adult circuitry-anatomy, connectivity and function

Författare:

Yang Xuan

Main supervisor:

Docent Marie Carlén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare:

Docent Konstantinos Meletis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Betygsnämnd:

Associate Professor, Jens Hjerling-Leffler, Karolinska Institutet, Dept. of Medical Biochemistry and Biophysics

Associate Professor Gilad Silberberg, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

Associate Professor François Lallemend, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience