Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Shaohua Xu

2016-03-0815:00 till 17:00 Seminarierum: Luna, Institutionen för Neurovetenskap, Retzius väg 8Campus SolnaNeurovetenskap

Titel

Studies on beta-secretase and sorting nexins in amyloid precursor protein processing

Huvudhandledare

Lennart Brodin

Halvtidskommitté

Annica Gad, Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi.

Tobias Karlsson, Institutionen för neurovetenskap.

Helena Karlström, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Contact person: Lennart Brodin