Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Jakub Lewicki

This page in English
2016-10-1915:00 till 17:00 Seminarierum Tellus (Institutionen för neurovetenskap, plan 5)Campus SolnaNeurovetenskap

Titel

Understanding and creating neural stem cells microenvironment.

Huvudhandledare

Ola Hermanson, institutionen för neurovetenskap.

Bihandledare

Bertrand Joseph, institutionen för onkologi-patologi.

Halvtidskommitte

Christine-Maria Horejs, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Urban Lendahl, institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Ana Teixeira, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Contact person: Karin Lagerman