Föreläsningar och seminarier

Fysiologföreningen presenterar: Dr. Ian Wickersham

2018-04-2615:00 Hillarpssalen, Retzius väg 8, Karolinska InstitutetCampus Solna

"Circuit- and Cell Type-Specific Transgene Targeting Techniques for Neurons"

Föreläsare

Dr. ian Wickersham, McGovern Institute for Brain Research, Dept of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, MA, USA

Värd

Marie Carlén

Contact person: Marie Carlen

Länkar

FysiologiNeurovetenskap