Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: Professor David Grattan

This page in English
2017-09-1514:00 Hillarpssalen, Retzius väg 8, Karolinska InstitutetCampus Solna
Professor David Grattan, University of Otaga, New Zealand

Välkommen till föreläsning med Professor David Grattan

Titel: The Evolution of motherhood: Hormone-induced adaptations in the maternal brain

Författare: Professor David Grattan, Center for Neuroendocrinology, University of Otago, New Zealand

Host: Christian Broberger, Department of Neuroscience

Contact person: Christian Broberger