Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: Assistant Professor Gül Dölen

This page in English
2017-06-2015:00 Hillarpssalen, Retzius väg 8, Karolinska InstitutetCampus Solna

Developmental regulation of social reward: basic mechanisms and therapeutic opportunities

Talare: Assistant Professor Gül Dölen, Johns Hopkins University, US