Disputationer

Disputation: Yang Xuan

This page in English
2018-04-2709:30 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska InstitutetCampus Solna

"Mapping brain circuits: anatomy, connectivity and function"

Författare:

Yang Xuan, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare:

Docent Marie Carlén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare:

Docent Konstantinos Meletis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Opponent:

Ian Wickersham, Massachusetts Institute of Technology, McGovern Institute for Brain Reseaerch, USA

Betygsnämnd:

Professor Åsa Mackenzie, Uppsala Universitet, Department of Organismal Biology, Jämförande fysiologi

Universitetslektor Anna Montell Magnusson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, enheten för audiology

Docent Rochellys Diaz Heijtz, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap