Disputationer

Disputation: Xinming Wang

This page in English
2017-04-2809:00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6.Campus SolnaNeurovetenskap

Neural circuitry mechanisms in decision-making

Huvudhandledare

Docent Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Per Svenningsson, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Docent Konstantinos Meletis, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor Staffan Cullheim, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Opponent

Docent David Engblom, institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Betygsnämnd

Universitetslektor Anna Magnusson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet.

Professor Bryndis Birnir, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Professor Åsa Mackenzie, institutionen för organismbiologi, jämförande fysiologi, Uppsala universitet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman