Disputationer

Disputation: Tim Arentsen

This page in English
2017-04-0709:30 Hillarpsalen, Institutionen för Neurovetenskap, Retizius väg 8.Campus SolnaNeurovetenskap

Gut Microbes and the Developing Brain

Huvudhandledare

Docent Rochellys Diaz Heijtz, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Hans Forssberg, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor John Cryan, Department of Neuroscience/Anatomy, University College Cork.

Betygsnämnd

Forskare Elisabeth Norin, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet.

Professor Jon Laman, Department of Neuroscience, University of Groningen.

Professor Klas Blomgren, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman
Neurovetenskap