Disputationer

Disputation: Susanne Nichterwitz

This page in English
2017-03-3110:00 Hillarpsalen, Institutionen för Neurovetenskap, Retizius väg 8.Campus SolnaNeurovetenskap

Identification of pathways of degeneration and protection in motor neuron diseases

Huvudhandledare

Docent Eva Hedlund, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Staffan Cullheim, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskarassistent Qiaolin Deng, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor Linda Greensmith, Sobell Department of Motor Neuroscience and Movement Disorders, University College London.

Betygsnämnd

Docent Gonçalo Castelo-Branco, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Professor Abdel El Manira, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor Fatima Pedrosa-Domellöf, institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman
Neurovetenskap