Disputationer

Disputation: Saket Milind Nigam

This page in English
2017-06-1610:00 Hörsal Cell och Molekylärbiologi (CMB), Berzelius väg 21Campus Solna

"Uncovering mechanisms for amyloid precursor protein processing and trafficking"

Författare:

Saket Milind Nigam

Huvudhandledare:

Professor Lennart Brodin, Karolinska Instiutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare:

Professor Mark P. Mattson, National Institutes of Health, National Institute of Aging, Laboratory of Neurosciences, och John Hopkins University School of Medicine, Department of Neursosciences, USA

Docent Susanne Frykman, Forskare, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Fakultetsopponent:

Anna Erlandsson, Forskare, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik, Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

Universitetslektor Ann-Christin Brorsson, Linköpings Universiet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Sektion för Kemi

Betygsnämnd:

Taher Darreh-Shori, forskarassistent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

Docent Andrea Carmine Belin, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

AlzheimerKlinisk neurovetenskapNeurodegenerativa sjukdomar