Disputationer

Disputation: Mohammad Mirazul Islam

This page in English
2016-06-2009:00 till 11:00 Hillarpsalen, C4-B Neurovetenskap, Karolinska Institutet, SolnaCampus SolnaNeurovetenskap

Välkommen till disputationen av Mohammad Mirazul Islam. Mohammad kommer att försvara sin avhandling med titeln "Multifunctional biomimetic materials for corneal regeneration".

Handledare: May Griffith.

Contact person: Karin Lagerman