Disputationer

Disputation: Mirko Conti

This page in English
2017-10-2309:30 Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna

"Effects of excess glucocorticoids on neural cell fate: long-lasting consequences of adverse prenatal factors"

Författare:

Mirko Conti

Huvudhandledare:

Professor Sandra Ceccatelli, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare:

Dr. Stefan Spulber, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Harry Steinbusch, Maastricht University Medical Center, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Betygsnämnd:

Professor Sophie Erhardt, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Dr. Rochellys Diaz Heijtz, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Lennart Dencker, Uppsala Universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Contact person: Mirko Conti
Neurovetenskap