Disputationer

Disputation: Mingdong Zhang

This page in English
2017-03-2409:00 Hillarpsalen, Institutionen för Neurovetenskap, Retizius väg 8.Campus SolnaNeurovetenskap

Calcium-binding proteins as markers and functional determinants of neurons in pain networks

Huvudhandledare

Professor Tibor Harkany, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Tomas Hökfelt, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Dr. Jan Mulder, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor Marco Celio, Department of Medicine, University of Fribourg.

Betygsnämnd

Professor Håkan Aldskogius, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Professor Anita Aperia, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Professor Lou Brundin, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman