Disputationer

Disputation: Lizan Kawa

This page in English
2017-03-1009:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18aCampus SolnaNeurovetenskap

Experimental, mild blast-induced traumatic brain injury : focus on the monoamine and galanin systems

Huvudhandledare

Professor Mårten Risling, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Tomas Hökfelt, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor Denes Agoston, Anatomy, Physiology & Genetics, Uniformed Services University.

Forskare Ulf Arborelius, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor Robert Vink, Neurosurgical Research, The University of Adelaide.

Betygsnämnd

Associate Professor Stefan Brené, Socialstyrelsen.

Docent Anders Lewén, institutionen för neurovetenskap, neurokirurgi, Uppsala universitet.

Professor Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholm universitet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman