Disputationer

Disputation: Julia Romanowska

2014-10-0814:30 Hillarpsalen, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, Retzius väg 8, SolnaCampus Solna

Improving Leadership Through the Power of Words and Music

Huvudhandledare:

Prof. Töres Theorell
Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare:

Prof. Gerry Larsson
Försvarshögskolan
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Dr. Walter Osika
Karolinska Institutet
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Dr. Anna Nyberg
Stockholms universitet
Stressforskningsinstitutet

Fakultetsopponent:

Docent Björn Wrangsjö
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Betygsnämnd:

Prof. Gunn Johansson
Stockholms Universitet
Psykologiska institutionen

Docent Gunnar Ahlborg
Göteborgs universitet
Institutionen för medicin

Prof. Göran Hermerén
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Neurovetenskap