Disputationer

Disputation: Jianren Song

2015-06-0509:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus SolnaNeurovetenskap

Generation and selection of motor behaviors
Neural circuits and endocannabinoid modulation

Huvudhandledare:
Professor Abdel El Manira, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

Bihandledare:
Professor Sten Grillner, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

Fakultetsopponent:

Professor Jack Feldman, University of California, Los Angeles, USA, Department of Neurobiology

Betygsnämnd:

Professor Barbara Canlon, Karolinska Institute, Department of Physiology and Pharmacology

Associate Professor Frederic Brocard, Aix-Marseille University, Marseille, France, Institut de Neurosciences de la Timone

Associate Professor Christian Broberger, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

 

Läs mer här.

Contact person: Song Jianren
Neurovetenskap