Disputationer

Disputation: Iskra Pollak Dorocic

This page in English
2017-01-1313:00 Hillarpsalen, Institutionen för Neurovetenskap, Retizius väg 8.Campus SolnaNeurovetenskap

Titel

Anatomical and functional characterization of serotonergic neurocircuitry.

Huvudhandledare

Docent Konstantinos Meletis, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Forskare Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Docent Gilad Silberberg, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Opponent

Assistant Professor Jeremiah Y. Cohen, Department of Neuroscience & Brain Science Institute, Johns Hopkins University School of Medicine.

Betygsnämnd

Forskare Maria Lindskog, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Docent Anna Magnusson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet.

Professor Anders Björklund, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

Läs avhandlingen

Contact person: Karin Lagerman