Disputationer

Disputation: Irina Vukmanovic Nosrat

This page in English
2017-12-1513:00 Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna

"On functions of neurotrophic factors in taste buds and teeth"

Författare:

Irina Vukmanovic Nosrat

Huvudhandledare:

Professor Lars Olson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Päivi Kettunen, Unversity of Bergen, Institutionen för Biomedicin, Norge

Betygsnämnd:

Professor/Överläkare Mikael Wiberg, Umeå University, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Professor Mårten Risling, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Adjunct Senior Lecturer Elisabet Åkesson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle