Disputationer

Disputation: Hugo Zeberg

2015-09-2509:30 Hillarpsalen, Institutionen för neurovetenskap, Retzius väg 8, SolnaCampus SolnaNeurovetenskap

Titel: Conductance-based principles of neuronal firing and excitability.

Huvudhandledare: Peter Århem.

Abstract

Contact person: Hugo Zeberg
Neurovetenskap