Disputationer

Disputation: Diana Müβgens

This page in English
2017-06-1409:30 Hörsal Gustaf Retzius (Cesar), Berzelius väg 3Campus Solna

"From movement to skill : neural and behavioral mechanisms of motor sequence learning"

Författare:

Diana Müβgens

Huvudhandledare:

Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet, Institionen för neurovetenskap

Bihandledare:

Dr. Mark Hallett, National Institutes of Health, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Human Motor Control Section, USA

Dr. Chris Baker, National Institutes of Health, National Institute of Mental Health, Laboratory of Brain and Cognition, USA

Professor Peter Fransson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Willem Verwey, University of Twente, Department of Cognitive Psychology and Ergonomics, Nederländerna

Betygsnämnd:

Professor Martin Lövdén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Professor Timo Mäntylä, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Neurovetenskap