Disputationer

Disputation: Björn van der Hoort

This page in English
2017-04-2113:00 Hillarpsalen, Institutionen för Neurovetenskap, Retizius väg 8.Campus SolnaNeurovetenskap

Body-ownership and visual perception

Huvudhandledare

Professor H. Henrik Ehrsson, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Doctor Jonas Larsson, Department of Psychology, Royal Holloway University of London.

Opponent

Doctor Nicholas Holmes, Department of Psychology, University of Nottingham.

Betygsnämnd

Professor Mats J. Olsson, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor Torkel Klingberg, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor Mats Nilsson, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman
Neurovetenskap