Disputationer

Disputation: Aileen Gracias

This page in English
2017-03-0309:30 Hillarpsalen, Institutionen för Neurovetenskap, Retizius väg 8.Campus SolnaNeurovetenskap

Molecular and epigenetic control of CNS tumour and progenitor cells

Huvudhandledare

Forskare Ola Hermanson, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Bertrand Joseph, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Professor Peter Nilsson, institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet.

Dr. Tobias Lilja, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor David Kaplan, Department of Molecular Genetics, University of Toronto.

Betygsnämnd

Forskare Anna Darabi, institutionen för neurokirurgi, Lunds universitet.

Forskare François Lallemend, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskarassistent Helena Carén, Sahlgrenska Cancer Center, Göteborgs universitet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Karin Lagerman