Kaj Fried får Svenska Tandläkare-Sällskapets "International Prize"

Publicerat 2018-12-07 11:49. Uppdaterat 2018-12-07 13:27This page in English
Kaj Fried recieves International Prize from Agneta Marcusson, Swedish Dental Association

Kaj Fried recieves International Prize 2018 from Agneta Marcusson at the Swedish Dental Association. Photo: Marie Ullnert

Från vänster till höger Agneta Marcusson, Svenska Tandläkare-Sällskapet och Kaj Fried, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap. Foto: Marie Ullnert.From left to right Agneta Marcusson, Swedish Dental Association and Kaj Fried, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience. Photo: Marie Ullnert. 

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning.

Svensk Tandläkare-Sällskapets "International Prize" tilldelas svensk eller utländsk tandläkare som gjort en banbrytande insats inom odontologisk forskning eller andra områden av betydelse för odontologin.

Priset, som är på 100 000 SEK och delas ut vart tredje år.

År 2018 tilldelas priset till Kaj Fried, Professor vid institutionen för neurovetenskap. Prisutdelning ägde rum vid den odontologiska riksstämman den 14 november.

Länkar

Odontologi