Skip to main content

Gemensam infrastruktur

Den gemensamma infrastrukturen vid institutionen hanterar teknisk utrustning och underhåll, laboratorieutrustning, samt lokaler som delas mellan medarbetare från olika forskargrupper. Ambitionen är att upprätthålla och bidra till förbättrade möjligheter för att bedriva högkvalitativ forskning och undervisning.

Målsättningen är:

  • att upprätthålla en god standard i gemensamma laboratorier/utrustning
  • att ansvara för att livslängd på material och framtida serviceunderhåll kontinuerligt ses över
  • att utbilda samtliga användare av gemensamma laboratorier/utrustning
  • att analysera framtida behov av gemensam utrustning

På institutionens intranät finns en lista över gemensam infrastruktur såsom exempelvis laboratorier för cellodling, bakteriologi, virus, isotoper samt mörkrum, olika mikroskop (t.ex. konfokalmikroskop) och utrustning för molekylärbiologisk analys. Där finns även uppgifter om kontaktpersoner för respektive facilitet. Denna lista uppdateras var sjätte månad. Institutionsledningen utvärderar alla förslag över framtida behov som institutionen kan ha.

För mer information, kontakta intendent Boje Persson.