Forskargruppen "Kilteni Laboratory"

Försök att kittla dig själv. Oavsett hur mycket du försöker kommer den resulterande känslan alltid att kännas mindre kittlande och mindre intensiv jämfört med den känsla som produceras om någon annan kittlar dig. I vårt laboratorium studerar vi hur den mänskliga hjärnan förutsäger de sensoriska stimuli som genereras av våra handlingar och hur detta påverkar vår uppfattning.

Du hittar mer information om vår forskning på vår engelska sida, Kilteni laboratory.

Konstantina Kilteni on stage in Aula Medica, presenting her research and pointing at image on screen.
Konstantina Kilteni presenterar sin forskning under Biomedicums invigningsceremoni. Foto: Privat.

Hur hjärnan formulerar förutsägelser baserat på våra motoriska kommandon är en långvarig fråga inom kognitiv neurovetenskap, och mer specifikt inom motorisk kontroll, men mycket lite är känt om det.

Med hjälp av en kombination av psykofysik och avancerad neuroimaging-teknik studerar vi rollen av cerebellum och corticocerebellar-anslutningar för att bilda och uppdatera förutsägelser om våra handlingar.

Vi är särskilt intresserade av förhållandet mellan dessa förutsägelser och schizotypiskt personlighetsdrag hos friska kontroller.

Utvalda publikationer

Efference Copy Is Necessary for the Attenuation of Self-Generated Touch.
Kilteni K, Engeler P, Ehrsson HH
iScience 2020 Jan;23(2):100843

Functional Connectivity between the Cerebellum and Somatosensory Areas Implements the Attenuation of Self-Generated Touch.
Kilteni K, Ehrsson HH
J. Neurosci. 2020 Jan;40(4):894-906

Rapid learning and unlearning of predicted sensory delays in self-generated touch.
Kilteni K, Houborg C, Ehrsson HH
Elife 2019 11;8():

Motor imagery involves predicting the sensory consequences of the imagined movement.
Kilteni K, Andersson BJ, Houborg C, Ehrsson HH
Nat Commun 2018 04;9(1):1617

Body ownership determines the attenuation of self-generated tactile sensations.
Kilteni K, Ehrsson HH
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 08;114(31):8426-8431

Sensorimotor predictions and tool use: Hand-held tools attenuate self-touch.
Kilteni K, Ehrsson HH
Cognition 2017 08;165():1-9

Kontakt

Profile image

Konstantina Kilteni

Forskargruppsledare
KK
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-03-04