Skip to main content

Analys av beteende

Neuroscience Behavior-Analysis Resource (NBR) invigdes 2011 som en gemensam satsning mellan institutionen för neurovetenskap och Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) för att erbjuda infrastruktur för karakterisering och validering av mus- och råttmodeller för användning i translationell neuroforskning.

NBR är lokaliserat i anslutning till institutionens djuravdelning och innehåller sju laboratorier utrustade för beteendetester av möss samt två laboratorier för beteendetester av råttor. Ett ljudisolerat rum används för inspelning av ultraljudsvokalisering och tester som till exempel PPI och Startle. NBR erbjuder neuroforskare ett urval av analyseringsverktyg för undersökning av minne, kognition, emotioner, uppmärksamhet och sensoriska-motoriska funktioner. NBRs faciliteter kan bokas genom institutionens intranät.

NBR har även i uppdrag att anordna seminarier med internationella experter samt att koordinera kurser för doktorander och postdocs.

NBR kommer att flyttas till KM-B plan 7 under april-maj 2018, och utrustning från både Retzius och NVS kommer att finnas på samma anlägning. Störningar runt flyttningsperioden är oundvikliga, men vi återkommer när den nya NBR anlägning blir operationell.

Kontakt

Hemsida: www.neuro.ki.se/behavior/analysislabs

E-post: behavior@neuro.ki.se

Operativa föreståndare: Stefan Spulber (Retzius)

swim maze

Bilden visar experiment för analys av spatial inlärning. En mus lär sig att hitta en nedsänkt plattform (inringad i rött) genom visuella ledtrådar. På träningens första dag (A) har musen svårt (simsträckan i blått) att hitta vägen till plattformen. På träningens femte dag (B), hittar musen plattformen efter en betydligt kortare simtur.