Skip to main content

Administration

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT och telefoni.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på administrationen

Tf Administrativ chef

Axel Bergwik

Personalansvarig
08-524 878 61
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Therese Brogårde

Controller (föräldraledig)
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Ekonomi/Redovisning

Sofia Aminoff

Ekonomihandläggare
079-076 86 81
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Therese Brogårde

Controller
08-524 871 34
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Daniel Mugalu

Ekonomihandläggare
08-524 848 08
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Personalfrågor/HR

 

Axel Bergwik

Personalansvarig
08-524 878 61
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Adina Gustafsson

Personalhandläggare
08-524 876 22
Administration
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4

Kommunikation och webb

Charlotte Brandt

Kommunikatör och webbredaktör för NEURO
Kommunikationsavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Jag finns på plats i Biomedicum på tisdagar, kvarter A3 (Biomedicums administration).

Utbildning

Kontaktuppfiger till utbildningsansvariga vid institutionen.