Skip to main content

Administration

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT i Biomedicum.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på enheten

Administration

Tf Administrativ chef

Personalsamordnare

Axel Bergwik

Telefon: 08-524 878 61
Enhet: Administration
E-post: axel.bergwik@ki.se

Redovisningsansvarig

Therese Brogårde

Telefon: 08-524 871 34
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Therese.Brogarde@ki.se

Ekonomi/Redovisning

Redovisningsansvarig

Therese Brogårde

Telefon: 08-524 871 34
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Therese.Brogarde@ki.se

Ekonomihandläggare

Sofia Aminoff

Telefon: 079-076 86 81
Enhet: Administration
E-post: sofia.aminoff@ki.se

Personalfrågor/HR

Personalsamordnare

Axel Bergwik

Telefon: 08-524 878 61
Enhet: Administration
E-post: axel.bergwik@ki.se

Personalhandläggare

Adina Gustafsson

Telefon: 08-524 876 22
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: adina.gustafsson@ki.se

Kommunikation

Kommunikatör

Charlotte Brandt

Telefon: 08-524 867 32
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: charlotte.brandt@ki.se

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för NEURO och finns på plats i Biomedicum på tisdagar, kvarter A3 (Biomedicums administration).

Utbildning

Kontaktuppfiger till utbildningsansvariga vid institutionen.