Administration

This page in English

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor, mm.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

IT-relaterade ärenden sköts av Karolinska Institutets centrala IT-avdelning. Läs mer om IT i Biomedicum.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från KI:s Universitetsförvaltning.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på enheten

Administration

Tjänstledig

Administrativ chef

Åsa Garmager

Telefon: 08-524 878 55
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: asa.garmager@ki.se

Ekonomi/Redovisning

Ekonomihandläggare

Sofia Aminoff

Telefon: 079-076 86 81
Enhet: Administration
E-post: sofia.aminoff@ki.se

Redovisningsansvarig

Therese Brogårde

Telefon: 08-524 871 34
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Therese.Brogarde@ki.se

Ekonomihandläggare

Marte Erland

Telefon: 08-524 848 08
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: marte.erland@ki.se

Personalfrågor/HR

Personalsamordnare

Axel Bergwik

Telefon: 08-524 878 61
Enhet: Administration
E-post: axel.bergwik@ki.se

Personalhandläggare

Adina Gustafsson

Telefon: 08-524 876 22
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: adina.gustafsson@ki.se

Länkar

Neurovetenskap