Administration

This page in English

Administrationen vid institutionen för neurovetenskap består av 12 anställda som erbjuder tjänster inom ekonomi, personalfrågor och IT samt allmän infrastruktur såsom receptionist, lokaler, återvinning, disk och verkstäder.

Frågor som rör personal och ekonomi hanteras centralt med målet att institutionens forskare och lärare ska få mer tid över till sina huvuduppgifter.

Två personer ansvarar för institutionens IT-system och erbjuder stöd till användarna. De arbetar i nära samarbete med Karolinska Institutets centrala IT-avdelning.

För tjänster som kräver specialkompetens som till exempel upphandling och juridiska frågor, erhålls stöd från universitetsförvaltningen.

Administrationen har även en viktig uppgift i att ansvara för att lagar och regler följs på institutionen, liksom att säkerställa att institutionens uppdrag som en offentlig myndighet sköts korrekt.

Medarbetare på enheten

Åsa Garmager, Administrativ chef

Elzbieta Holmberg, Assistent

Axel Bergwik, Personalsamordnare

Adina Gustafsson, HR Officer

Therese Brogårde, Redovisningsansvarig

Sofia Aminoff, Ekonomihandläggare

Marte Erland, Ekonomihandläggare

Boje Persson, Intendent (Service/Infrastruktur)

Marcus Holmerin, IT-samordnare

Patrick Lundstedt, IT-tekniker

Anders Lindquist, Instrumentmakare

Frida Holmqvist, Teknisk assistent

Eliana Sobarzo, Teknisk assistent

Neurovetenskap