WHO och IASP uppdaterar självmordspreventivt stödmaterial till medier

Publicerat 2017-10-26 13:58. Uppdaterat 2017-10-26 14:23

Världshälsoorganisationen (WHO) och International Association for Suicide Prevention (IASP) har publicerat en uppdaterad version av sitt självmordspreventiva stödmaterial till medier, originaltitel Preventing suicide: a resource for media professionals - update 2017.

Materialet och mer information om det finns på WHO:s webbsida.

Fler stödmaterial om självmordsprevention finns att läsa här.