Skip to main content

Vetenskapligt bibliotek

Välkommen till NASP:s Vetenskapliga bibliotek!

Varje månad publiceras cirka 300 vetenskapliga artiklar på temat självmord. Vi tycker att det är ytterst viktigt för forskare, kliniker och beslutsfattare att vara medvetna om nya rön inom självmordsforskningen men vi inser att detta är svårt att uppnå med den mängd litteratur som kontinuerligt produceras inom detta område.

Syftet med NASP:s vetenskapliga bibliotek är att tillhandahålla ett sätt för yrkesverksamma att hålla sig uppdaterade på ett snabbt och effektivt sätt. För tillfället har vi tre tjänster tillgängliga:

Virtuellt läsrum 1 - Nyligen publicerade artiklar av stor vikt

I detta virtuella rum finns artiklar som har valts ut av NASP:s seniora forskare. Tillsammans läser dessa experter alla publiceringar inom suicidologi, varje månad. Artiklarna i detta "läsrum" har valts ut av seniora forskare på grund av att de anses vara av stor vikt och intresse för området. Detta är platsen för dem som vill hänga med i de absolut nyaste rönen inom suicidologi.

Virtuellt läsrum 2 - Översikter och Metaanalyser

I detta rum finns en samling översiktsartiklar och metaanalyser om självmordsrelaterade ämnen. Vi försöker se till att bara ha en artikel per ämne. När det finns flera artiklar tillgängliga, väljer vi den med bästa översiktsmetoden. Detta är ett bra rum för dem som vill ha en snabb överblick om aktuell status för forskningsresultat inom ett visst område inom självmord

Vetenskapliga artiklar och rapporter från NASP 1993 - 2012

År 2013 firade NASP 20-årsjubileum. För att uppmärksamma jubileet beslöts det att sammanställa de vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar vi fått publicerade under dessa år.Sammantaget blev det 12 volymer samlade i en box; fyra med artiklar publicerade i internationella, vetenskapliga tidskrifter och i svenska vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, och åtta volymer rapporter publicerade av NASP.

Innehållsförteckning rapporter och artiklar 1993 - 2012

Rapporterna finns att ladda ner under NASP rapporter. Artiklar finns genom pubmed/bibliotek

Om du behöver hjälp att hitta rapport/artiklar kontakt oss på NASP: nasp@ki.se