Uppdaterad självmordsstatistik från Socialstyrelsen

Självmord i Sverige

Nedan redovisas antalet självmord, och antalet självmord per 100 000 invånare, för män och kvinnor i olika åldrar 2016, 2017, 2018 i Sverige. Här presenteras även utvecklingen i självmordstal mellan åren 1980-2018.

Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra självmord") samt Y10-34 (Skadehändelser med oklar avsikt; "osäkra självmord").

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2019-09-04] och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2018 (2017 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2019-09-04.

 

Antal självmord i Sverige

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 5 104 347 353 273 1082 69%
Kvinnor 6 56 141 171 118 492 31%
Båda könen 11 160 488 524 391 1574 100%

19 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2017

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2017
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 3 107 319 340 294 1 063 69%
Kvinnor 5 42 136 176 122 481 31%
Båda könen 8 149 455 516 416 1544 100%

23 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2016

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2016
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 4 87 329 346 255 1 021 69%
Kvinnor 4 41 111 173 140 469 31%
Båda könen 8 128 440 519 395 1490 100%

23 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord per 100 000 invånare i Sverige

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, alla åldrar Totalt, personer 15+ år
Män 0,5 17,2 25,2 27,9 29,1 21,2 25,8
Kvinnor 0,7 10,1 10,8 13,8 10,9 9,7 11,6
Båda könen 0,6 13,8 18,2 21 19,3 15,5 18,7

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2017

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2017
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, alla åldrar Totalt, personer 15+ år
Män 0,3 17,6 23,6 27,1 31,9 21,1 25,6
Kvinnor 0,6 7,5 10,6 14,3 11,4 9,6 11,5
Båda könen 0,5 12,8 17,2 20,8 20,9 15,4 18,6

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2016

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2016
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, alla åldrar Totalt, personer 15+ år
Män 0,4 14,3 24,8 27,9 28,2 20,5 24,9
Kvinnor 0,5 7,2 8,8 14,2 13,2 9,5 11,3
Båda könen 0,5 10,9 17 21,1 20,1 15 18,1

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 1980 - 2018

Säkra och osäkra självmord i Sverige, antal per 100 000 invånare
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+
1980 15,4 34,4 41,9 34,1 33,3
1981 13,5 28,3 39 35,9 30,3
1982 12 29,9 41,3 35,6 31,2
1983 14,1 30,8 38,8 32,6 30,5
1984 14,6 34,4 38,3 34,7 32,1
1985 13,5 31 36,1 34 30
1986 16,9 30,5 35,4 31,4 29,7
1987 14,3 29,5 36 34 29,6
1988 15,8 30,5 37,1 31,7 30
1989 17,3 29,7 33,8 32,6 29,3
1990 13 26,1 35,4 33,3 28
1991 14 28,1 33,6 32,7 28,3
1992 11,3 24 31,9 31,9 25,9
1993 12 24,5 33 28,1 25,8
1994 10,2 21,8 29 30 23,8
1995 12 23,5 31,7 29,1 25,7
1996 10,3 21,2 29,1 26,1 23
1997 10,9 20,8 26 21,9 21,2
1998 9,8 19 26,5 25,5 21,3
1999 12,7 18,7 24,6 24,8 21
2000 10,3 17,1 21,5 24,5 19,1
2001 10,7 18,3 26,4 25,5 21,3
2002 14 17,2 25,5 21,9 20,3
2003 11,1 17 22,5 20,9 18,7
2004 13,2 15,8 22,9 20,9 18,7
2005 11,1 16,6 25,3 24,4 20,2
2006 12,7 16,2 23,6 22,4 19,3
2007 11,4 17 24,2 19,8 19
2008 14,2 16,4 22,9 21,3 19,1
2009 12,9 17,3 25,5 20,7 19,9
2010 11,8 14,9 24 20,5 18,4
2011 12,2 16,9 21,4 18 17,7
2012 11,9 16 25,3 20,9 19,3
2013 14,4 17,7 23,9 22,5 20,2
2014 14,1 17,8 21,9 20,3 19,1
2015 12 17,7 23,5 20 19,2
2016 10,9 17 21,1 20,1 18,1
2017 12,8 17,2 20,8 20,9 18,6
2018 13,8 18,2 21 19,3 18,7
Säkra och osäkra självmord i Sverige, antal per 100 000 invånare. 1980 - 2018

Självmord i Stockholms län

Nedan redovisas antalet självmord, och antalet självmord per 100 000 invånare, för män och kvinnor i olika åldrar 2016, 2017, 2018 i Stockholms län. I slutet presenteras även utvecklingen i självmordstal mellan åren 1980-2018 (se tabell 7 samt figur 1).

Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra självmord") samt Y10-34 (Skadehändelser med oklar avsikt; "osäkra självmord").

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2019-09-04] och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2018 (2017 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2019-09-04.

 

Antal självmord i Stockholms län

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2018

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2018
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 1 19 92 84 41 237 67%
Kvinnor 1 9 37 36 36 119 33%
Båda könen 2 28 129 120 77 356 100%

29 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2017

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2017
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 0 18 67 74 47 206 65%
Kvinnor 2 11 27 41 30 111 35%
Båda könen 2 29 94 115 77 317 100%

29 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2016

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2016
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 1 18 66 74 45 204 68%
Kvinnor 0 8 28 30 31 97 32%
Båda könen 1 26 94 104 76 301 100%

27 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord per 100 000 invånare i Stockholms län

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2018

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2018
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, alla åldrar Totalt, personer 15+ år
Män 0,5 14,4 25,9 29,5 24,6 20,4 25,1
Kvinnor 0,5 7,3 10,7 12,8 17,8 10,2 12,4
Båda könen 0,5 11 18,4 21,2 20,9 15,3 18,7

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2017

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2017
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, alla åldrar Totalt, personer 15+ år
Män 0 13,8 19,2 26,5 28,9 18 22,4
Kvinnor 1 8,9 8 14,9 15,1 9,7 11,6
Båda könen 0,5 11,4 13,7 20,7 21,3 13,9 16,9

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2016

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2016
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, alla åldrar Totalt, personer 15+ år
Män 0,5 13,9 19,3 27 28,3 18,2 22,5
Kvinnor 0 6,5 8,4 11,1 15,8 8,6 10,5
Båda könen 0,2 10,3 13,9 19,1 21,4 13,4 16,4

Antal självmord per 100 000 invånare (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 1980 - 2018

Säkra och osäkra självmord i Stockholms län, antal per 100 000 invånare
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+
1980 20,4 40,3 51,5 42,9 40,4
1981 16,3 29 47,1 42,2 34
1982 15,2 31,1 47,6 42,5 34,7
1983 13,7 37,5 43,9 43,1 36,1
1984 15,1 41,9 39,6 35,1 35,5
1985 12,2 32,7 43 42,4 33,6
1986 20,4 29,8 33,8 36,4 30,4
1987 13,6 34,2 41,6 34,2 32,5
1988 16,7 31,2 36,7 40,5 31,9
1989 24 30,7 34,1 38,1 31,9
1990 16,7 27 40,5 42,5 31,8
1991 15,7 28,3 37 41,9 31,2
1992 16,1 26,1 36 38,3 29,6
1993 15,5 19,4 37,1 35,5 26,8
1994 10,7 20,8 29,4 31,9 23,9
1995 7,3 22 31,2 29,9 24
1996 12,3 17 25,6 25,2 20,4
1997 13,9 19,1 24,5 26,9 21,4
1998 8 19,9 31,1 28,9 23,2
1999 12 18,2 22,5 26,6 20,2
2000 11 16,5 22,1 26,7 19,2
2001 9,9 16,9 25,8 29,3 20,8
2002 15,3 17,7 27,8 22,7 21,3
2003 10,2 17,7 26,8 23,8 20,5
2004 10,9 16 21,8 24,4 18,5
2005 8,4 14,7 24,5 31,7 19,8
2006 11,7 17,2 26,3 25 20,5
2007 9,1 14,4 25 27,4 19,1
2008 11,2 12,8 25 20,6 17,6
2009 9,7 12,8 26,1 23,7 18,3
2010 14,5 12,4 24,4 21,5 18
2011 7,8 15,1 22,7 23,7 17,9
2012 11,6 14,1 28,3 24,2 19,8
2013 17,8 15,3 25,8 27,1 21
2014 9,7 16,6 23 20,2 18,2
2015 13,8 15,5 24,7 22,7 19,4
2016 10,3 13,9 19,1 21,4 16,4
2017 11,4 13,7 20,7 21,3 16,9
2018 11 18,4 21,2 20,9 18,7
Säkra och osäkra självmord i Stockholms län, antal per 100 000 invånare. 1980 - 2018

Ytterligare statistik

För mer imformation och statistik besök NASP:s statistiksida.

Dokument